Välkommen till släktforskning i Nolaskogs, Anundsjö Sidensjö Skorped

 

Paul Olssons databas om personforskning i Nolaskogs.

Nu erbjuder jag min databas till föräljning för 1 200 kronor. Beskrivning se nedan,

 

CD-skivan innehåller Paul Olssons databas i htm-format gällande genealogi om Anundsjö sockens (Y) befolkning 1535-1923. I samma databas har lagts motsvarande uppgifter om grannsocknarna Sidensjö och Skorpeds befolkningar 1535-1900. Htm-formatet gör det möjligt att från vald person stega uppåt bland dennes anor och nedåt bland ättlingarna. Till varje person har knutits en levnadbeskrivning, som bl a. innehåller uppgifter ur kyrkböcker, skattelängder, domböcker i omfattning enligt nedan, och Släkter och gårdars uppgifter om knektar och båtsmän. Databasen, som kan öppnas med en vanlig webbläsare, innehåller ca 60 000 personer.

CD-skivan innehåller också fristående, sökbara, förnamns- och födelsedagsegister,

 

Något om källorna:

Kyrkoarkiv. Anundsjö och Sidensjö/Skorpeds samtliga husförhörslängder är genomgångna till och med 1923 för Anundsjö och 1900 för Sidensjö och Skorped. Födelse-, vigsel- och dödböcker har naturligtvis använts, liksom kommunionslängder och kyrkoräkenskaper för äldre tider. Utvikningar har också gjorts till ett flertal andra socknars kyrkoarkiv, men alla uppgifter som berör dessa har inte kontrollerats, varför viss försiktighet tillråds.

 

Domböcker. Anundsjö, Sidensjö och Nätra tingslags (utom Nätra som eget tingslags) saköreslängder och domböcker från 1500- talet fram till ca 1740 har lästs och bearbetats. En fantastisk källa, som gjort det möjligt att förlänga genealogier betydligt längre tillbaka i tiden än det hade kunnat göras med hjälp av enbart kyrkoarkiv!

Skattelängder, såsom mantalslängder, kvarntullslängder, tiondelängder, boskapslängder, och jordeböcker, finns bevarade under olika tidsperioder från och med 1535 och är stommar i databasens uppgifter om ägartid på hemmanen.

Om ingen annan källa varit tillgänglig har skattelängder godkänts som ensam källa för att fastställa en persons föräldrar. Men läsaren kan förstås själv bedöma om t ex. Mårten Olufsson kan godtas som varande son till en företrädare på samma hemman med namnet Oluff Swensson. Namnskicket var ju att barn fick sitt efternamn bildat av faderns förnamn med tillägg av -son eller -dotter. Som källa har då skrivits efter födelsenotisen: "mtl+patronymikon" eller "skl+patronymikon", som betyder att en skattelängd tillsammans med patronymikon är enda källa. Alltså är uppgiften om föräldrarna osäker.

 

Örebro i mars 2017

 

© Paul Olsson, Örebro. Hemsida www.nolaskogs-y.se

 

Databasen öppnas genom att dubbelklicka på filen Index.htm, som ligger i html-katalogens rot