Välkommen till släktforskning i Nolaskogs, Anundsjö Sidensjö Skorped

Anundsjö. Släkter och gårdar 1535-1895 på CD och Sidensjö och

Skorped. Släkter och gårdar på CD 1535 -1900

 

Pappersutgåvan av Anundsjö. Släkter och gårdar kom 1982 och Sidensjö och Skorped. Släkter och gårdar 1998. Under årens lopp har supplement utgivits över tillägg och rättelser, men dessa uppdateras inte längre.

 

Böckerna går numera att köpa i CD-versioner (ca 30 MB) via denna hemsida De kan öppnas med gratisprogrammet Acrobat Reader, som kan laddas hem från nätet. CD-böckerna är uppdaterade till dagens kunskapsnivå, varför supplementen har blivit överflödiga. CD-böckerna är till innehållet likvärdiga med pappersböckerna. Filerna går naturligtvis att skriva ut, och ger då "pappersböcker" i A5-format.

 

Böckerna gör det möjligt att på ett enkelt sätt göra antavlor för personer som härstammar från dessa socknar i norra Ångermanland. Många gånger kan sådana utsträckas till 1500-talet. De kan ofta ge lösningar på svåra släktforskningsproblem. De visar också hur hemman och rotar utvecklats under århundradena till det utseende de hade i slutet av 1800-talet. Sist, men inte minst, är böckerna exempel på folkets historia genom att glimtar ur domböcker och kyrkböcker ges.

 

Priset för Anundsjöboken på CD är 230 kr och för Sidensjö/Skorpedsboken på CD 210 kr vid förskottsbetalning, inklusive frakt.

Köps båda böckerna samtidigt är priset 410 kr.