Välkommen till släktforskning i Nolaskogs, Anundsjö Sidensjö Skorped

Om forskningen

Jag heter Paul Olsson och bor i Örebro, men är uppvuxen i Själevads socken i norra Ångermanland. Jag började släktforska redan 1972 och mina anor är i huvudsak från Själevads grannsocken Anundsjö. Några grenar kommer från de närliggande socknarna Arnäs, Junsele, Själevad och Sidensjö.

 

Liksom de flesta släktforskare intresserade jag mig först för mina egna anor. Så småningom fick jag kontakt med andra forskare, vilket gjorde att jag breddade intresset till att gälla hembygden. Jag vill gärna nämna två av dem, Anna-Greta Näslund i Solna och Per Sundin i Örnsköldsvik. Tillsammans har vi producerat två hembygdsböcker som handlar om Anundsjö, Sidensjö och Skorpeds socknar. God hjälp har vi haft av medförfattaren Sven Z Sundin i Saltsjö-Boo. Supplement med rättelser och tillägg har sedermera givits ut för båda böckerna, se under fliken CD-böcker.

 

Böckerna omfattar tiden 1535 - 1895 resp. 1535-1900 och är upplagda så att det går att göra en antavla utifrån varje person i böckerna, om förfäderna är omnämnda förstås. Alla, och många flera, är numera registrerade i släktforskningsprogrammet Disgen och databasen innehåller idag 60 000 personer. Det går bra att få del av den. Se närmare om det under länken Erbjudanden.

 

Per Sundin redovisar sin omfattande forskning på sin hemsida Släkter & Gårdar med adressen: www.slakterochgardar.se

 

 

Anundsjö

Sidensjö

Skorped

Släktforskning

Paul Olsson